Venster op Nederland

Venster op Nederland is een eigentijdse geschiedenismethode voor het christelijk onderwijs en vertelt de geschiedenis van ons land en de mensen die er gewoond hebben.

Standaard ontvangt u plm. 15% korting op alle materialen in deze afdeling!

(Uitgezonderd leesboeken en software; hiervoor gelden kortingen naar aantal of schoolgrootte!)

Deze korting is al verwerkt in de prijs die wordt aangegeven!