My name is Tom

My name is Tom is een doorlopende leerlijn Engels voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Met My name is Tom leren kinderen op natuurlijke wijze de Engelse taal.

De leerlijn My name is Tom valt onder het Vroegvreemdetalen Onderwijs (VVTO). Voor lesmateriaal dat gebruikt wordt voor dit onderwijs kunt u subsidies aanvragen. Kijk op de site van het Europees Platform voor de benodigde formulieren en verdere informatie.

Standaard ontvangt u plm. 15% korting op alle materialen in deze afdeling!

(Uitgezonderd leesboeken en software; hiervoor gelden kortingen naar aantal of schoolgrootte!)

Deze korting is al verwerkt in de prijs die wordt aangegeven!