Algemene informatie

Klik op de links hieronder om naar de betreffende onderdelen te gaan:

- nascholing: http://www.groen-educatief.nl/nl/product/details.aspx?pId=5&subPId=47

- implementatie: http://www.groen-educatief.nl/nl/product/details.aspx?pId=5&subPId=46

- downloads: http://www.groen-educatief.nl/nl/product/details.aspx?pId=5&subPId=50

Introductie My name is Tom

My name is Tom is een doorlopende leerlijn Engels voor het basisonderwijs. Met My name is Tom leren kinderen op natuurlijke wijze de Engelse taal. My name is Tom stimuleert op speelse wijze de taalverwerving bij kinderen van groep 1 t/m 8.


Het uitgangspunt: natuurlijke taalverwerving

In part 1 worden aan de hand van de lessen in de handleiding kringgesprekken, liedjes en computeropdrachten aangeboden. Dit gebeurt op een flexibele manier, waarbij de leerkracht zelf de tijd van het onderwijs indeelt.
Voor part 2 is er een duidelijke richtlijn aanwezig voor het te behandelen materiaal in de verschillende groepen. Het flexibele karakter van de methode blijft gehandhaafd, waarbij de leerkracht naar eigen keuze lessen kan wijzigen of aanvullen.


Doorgaande lijn

My name is Tom biedt voor de gehele basisschool een slimme, doorlopende leerlijn. Door in de onderbouw (vanaf groep 1) al te beginnen met het aanleren van woorden en basiszinnen, kan er in de bovenbouw op hoog niveau Engels worden aangeboden. Hiervoor is My name is Tom opgesplitst in twee delen: part 1 is bedoeld voor de onderbouw, en part 2 voor de bovenbouw. Scholen die met Engels starten in groep 5 wordt aanbevolen om eerst part 1 in versneld tempo af te werken. Zie hiervoor ook de handleiding.


Achtergrond

Bij de ontwikkeling van My name is Tom is gekeken naar het gebruik van de niveaus bij Anglia. Deze zijn nauw gelieerd aan het Europese Referentie Kader (ERK). In part 1 wordt gewerkt tot en met het niveau Junior; part 2 start met minimaal Primary en gaat door tot maximaal Preliminary. Vertaald naar het ERK betekent dit dat leerlingen die part 2 hebben doorlopen, de taal ten minste op A1-niveau beheersen. Dit zorgt weer voor een goede aansluiting op het Engelse taalonderwijs op de middelbare school.

 

Anglia

Om bij My name is Tom het taalniveau voor de verschillende groepen te bepalen, is een internationaal referentiepunt gekozen: Anglia.
Anglia Nederland  is een organisatie die in samenwerking met Chichester College uit Engeland zorgt voor een totale leerlijn Engels in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en de BVE-sector. Anglia Nederland houdt zich vooral bezig met:
-    het leggen van contacten tussen leerkrachten Engels in het basisonderwijs
-    in Europa ontwikkelen van examens op niveau voor leerlingen en studenten
-    nascholing voor docenten, zowel in Nederland als in Engeland
-    studiebezoeken
-    ondersteuning via het internet

Anglia wordt inmiddels door meer dan 100 basisscholen ingezet om Engels als tweede taal aan te bieden. Naast het ontwikkelen van examens geeft Anglia ook geeft didactische handreikingen en ontwikkelt zij materialen die gebruikt kunnen worden in de klas.

 

Subsidie

De leerlijn My name is Tom valt onder het Vroegvreemdetalen Onderwijs (VVTO). Voor lesmateriaal dat gebruikt wordt voor dit onderwijs kunt u subsidies aanvragen.

Kijk op de site van het Europees Platform voor de benodigde formulieren en verdere informatie.