Algemene informatie

Klik op de links hieronder om naar de betreffende onderdelen te gaan:

- veelgestelde vragen: http://www.groen-educatief.nl/nl/product/details.aspx?pId=1&subPId=5

- nascholing: http://www.groen-educatief.nl/nl/product/details.aspx?pId=1&subPId=7

- implementatie: http://www.groen-educatief.nl/nl/product/details.aspx?pId=1&subPId=6

- downloads: http://www.groen-educatief.nl/nl/product/details.aspx?pId=1&subPId=10

- toetssite: http://www.groen-educatief.nl/nl/product/details.aspx?pId=1&subPId=3

Introductie Taalfontein

Taalfontein is een frisse taalmethode voor alle groepen in het Christelijk basisonderwijs. De methode behandelt verschillende thema’s die dicht bij de belevingswereld van de leerlingen staan. Alle taal- en leesactiviteiten zijn verbonden met de thema’s.


Het uitgangspunt: een complete taalmethode voor iedereen

Taalfontein bevat diverse onderdelen die samen een volledige taalmethode vormen voor alle groepen van het basisonderwijs. In de handleiding wordt ingegaan op de afwisseling tussen instructie- en oefenvormen, zodat elke leerling aangesproken wordt. De uitgangspunten van de methode zijn:

  • Communicatief leren

  • Authentiek, betekenisvol leren

  • Effectief leren

  • Explorerend leren

  • Samenwerkend leren

  • Interactief leren

  • Gedifferentieerd leren

Doorgaande lijn

Taalfontein biedt voor de gehele basisschool een aansprekende, doorlopende leerlijn. Door in groep 1 en 2 te beginnen met de beginnende geletterdheid, worden jonge kinderen voorbereid op het taalonderwijs in de volgende groepen. In groep 3 komen de diverse delen van taal aan bod: lezen, schrijven, woordenschat, luisteren en spreken. Dit wordt in de aansluitende groepen uitgebouwd.

 

Toetsing

Taalfontein Taal en lezen bevat diagnostische toetsen bij elk thema voor de leerlijnen Taalbeschouwing, Leesbegrip en Woordenschat. Door de afname van deze toetsen krijgt de leerkracht informatie over de mate van beheersing van de aangeboden leerstof en kan bepaald worden welke leerlingen in aanmerking komen voor herhalingsstof.

Daarnaast zijn voor begrijpend lezen per leerjaar een vijftal beoordelingstoetsen ontwikkeld, die via de site zijn te downloaden. Deze toetsen zijn bedoeld om de vaardigheid in begrijpend lezen in het algemeen te meten.

Taalfontein Spelling kent twee soorten toetsing: de diagnostische en de beoordelingstoetsen. Aan het eind van elke oneven leseenheid wordt er diagnostisch getoetst. Aan de hand van de toetsuitslagen  kan de leerkracht bepalen in welke mate de leerlingen de aangeboden leerstof beheersen en welke leerlingen in aanmerking komen voor herhalingsstof. Een vijftal beoordelingstoetsen bieden de mogelijkheid tot evaluatie op wat langere termijn. Ze kunnen gebruikt worden bij het vaststellen van het rapportcijfer voor spelling

 

Achtergrond

Taalfontein is een methode waarbij alle onderdelen van taalonderwijs aan bod komen. In het onderdeel Taal en Lezen komen de taalaspecten luisteren/spreken, leesbegrip, stellen en taalbeschouwing in een vaste volgorde aan de orde. Ook is er veel aandacht voor woordenschat, woordbegrip, leesbeleving en toepassing van de geleerde vaardigheden. Er wordt gebruik gemaakt van een interactieve aanpak, met veel aandacht voor strategisch leren. De bijbehorende opdrachten zijn activerend en motiverend voor zowel leerkracht als leerling. Voor het onderdeel Spelling zijn op basis van de eindtermen van de verschillende groepen de doelen voor diverse leseenheden bepaald. Er leseenheid staan meestal twee of drie doelen centraal. De bijbehorende lessen hebben uitsluitend betrekking op deze doelen.