Robotica

Robotica helpt de kinderen om de zgn. 21th centrury skills uit voeren. Door allerlei oefeningen wordt hun denkvermogen en probleemoplossend vermogen aangesproken en geactiveerd. Bij alle robots vindt u video's om de robots beter te kunnen beoordelen!