Robotica voor groep 1 t/m 4

Robotica helpt de kinderen om de zgn. 21th centrury skills uit voeren. Door allerlei oefeningen wordt hun denkvermogen en probleemoplossend vermogen aangesproken en geactiveerd.